Zaštićena priroda

Priroda i prirodne vrijednosti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, stoga uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Zaštita prirode obuhvaća očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštitu prirodnih vrijednosti od međunarodnog, državnog i lokalnog značaja u koje se ubrajaju:

Provođenje učinkovite zaštite i očuvanja prirode u Republici Hrvatskoj omogućeno je uspostavom i razvojem nacionalnog zakonodavnog okvira, sustavnom izgradnjom i jačanjem kapaciteta u području zaštite prirode na nacionalnom i regionalnom nivou, kontinuiranim praćenjem stanja očuvanosti prirode, te njenom promocijom s ciljem uključivanja javnosti kao važnog dionika u sustavu zaštite prirode. Ovaj suvremeni koncept zaštite i očuvanja prirode započeo je svoj razvoj u Republici Hrvatskoj još krajem 19. stoljeća.

U cilju promicanja zaštite prirode obilježava se svake godine Dan zaštite prirode u Hrvatskoj kada se tradicionalno dodjeljuju nagrade i priznanja za posebna postignuća u zaštiti prirode. Znak zaštite prirode kreiran je u svrhu promocije prirode i identifikacije službenih osoba u postupcima nadzora i poduzimanja mjera zaštite.