Webportal Informacijskog sustava zaštite prirode

01.07.2015.

Webportal Informacijskog sustava zaštite prirode

U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000, Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uspostavili su Bioportal s ciljem da se osigura javni pristup informacijama te verificiranim prostornim podacima Informacijskog sustava zaštite prirode. 

Ovaj sustav sadrži skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka o različitim komponentama biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj.