ECRAN - ECENA radionica - Osijek, 21.-23. listopada 2014.

12.11.2014.

Terenski obilazak područja u Kopačkom ritu

Obnova pašarenja

U sklopu provedbe višegodišnjeg programa (2013.-2016.) mreže ECRAN (Environmental and Climate Accession Regional Network) održana je u Osijeku (21.-23. 10.2014.) radionica za službe koje se bave nadzorom i provedbom propisa iz područja zaštite prirode. U ime zemlje domaćina pokroviteljstvo nad radionicom prihvatilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, odnosno Uprava za inspekcijske poslove, a u terenskom dijelu ove radionice je održana stručna posjeta parku prirode Kopački rit.

Na trodnevnoj radionici sudjelovao je 41 sudionik među kojima su najbrojniji bili predstavnici službi iz država regije jugoistočne Europe, članice ECRANA: Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Makedonija, Republika Kosovo, Crna Gora, Srbija, Turska i Hrvatska. Ova radionica treća je u nizu i nastavlja se na rezultate prethodnih dviju radionica od kojih je prva održana u sklopu provedbe RENA programa Makedoniji, na Ohridskom jezeru (2011.), a druga u Albaniji na Skadarskom jezeru (2012.). U odnosu na prve dvije, ova radionica dovodi u fokus i druge teme koje su povezane sa propisima zaštite prirode, odnosno propise koji se u postupcima pozivaju na zaštitu prirode kao što su npr. IED (Direktiva o industrijskom onečišćenju) i EIA (Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš). Nadalje, pozornost je bila usmjerena i na propise o trgovini ugroženim vrstama i trgovini ilegalno dobivenim drvom (CITES, EU Timber Regulation, Environmental Crime Directive). O navedenim temama održane su prezentacije od strane predstavnika iz starijih članica EU, te  predstavnika Hrvatske kao nove članice. Izlagači su nastojali prenijeti svoja iskustva u primjeni propisa iz područja zaštite prirode kako kroz pozitivne primjere, tako i kroz probleme u praksi. Predstavnici budućih članica aktivno su sudjelovali u diskusijama te ukratko iznijeli stanje u svojim službama, zatim o stupnju implementacije EU propisa u nacionalno zakonodavstvo i o problemima na koje nailaze kroz primjenu u praksi. Kroz pomno odabrane teme i izlaganja iskusnih stručnjaka ova radionica je imala za cilj poboljšati poznavanje i razumijevanje potrebnih zakonskih propisa uz povezivanje uvjeta iz drugih srodnih područja. Nadalje, razmjena iskustva, upoznavanje i druženje predstavnika svih službi iz regije, kao i predstavnika iz članica EU, doprinijelo je jačanju regionalne mreže profesionalaca i stručnjaka iz područja zaštite prirode iz jugoistočne Europe, te poboljšalo znanje o brojnim pitanjima vezanim za inspekcijski nadzor. Također, kroz ovu radionicu, otvorila su se druga pitanja i teme na kojima treba raditi i koja zahtijevaju nastavak aktivnosti. Terenski dio radionice održan je na području parka prirode Kopački rit, gdje su se sudionici upoznali sa iznimnim prirodnim vrijednostima i važnosti ovog područja za očuvanje brojnih vrsta i staništa. Naglašena je uloga službe čuvara prirode i nužnost povezivanja sa stručnom službom u brojnim primjerima iz prakse. Posebno je prezentiran projekt o restauraciji staništa i slobodnom pašarenju reintroduciranjem vrste slavonsko-srijemskog podolskog goveda. Radionica je završila okruglim stolom i diskusijom o prezentiranim temama. Kroz ponuđene aktivnosti svi sudionici su dobili priliku izjasniti se o odabranoj temi i predložiti moguće rješenje. Sudionici su ocijenili ovu radionicu kao dobro osmišljenu i dobro realiziranu te izrazili potrebu za daljnjom suradnjom.