Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika („Narodne novine“, broj 6/11), obavještavamo vas da se polaganje stručnog ispita za nadzornika u 2012. godini organizira u dva ispitna roka:

Prvi ispitni rok:

-     25. i 26. travnja. 2012. godine u Zagrebu, u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

 Drugi ispitni rok:

- krajem listopada 2012. u Zagrebu, u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Prijave za polaganje stručnog ispita treba poslati na obrascu (Prilog 2, Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika) najkasnije 30 dana prije navedenog roka na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb. 

 Pristupnik koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita bit će obaviješten o točnom rasporedu, danu i mjestu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita. Pristupnik može odustati od ispita najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita, o čemu je dužan obavijestiti Ispitno povjerenstvo.