Projekt integracije u EU Natura 2000 - NIP

Projekt integracije u EU Natura 2000 - NIP

U sklopu odobrenog zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) na temelju Ugovora o zajmu potpisanog 22. veljače 2011. godine, ratificiranog Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu (NN MU 7/2011 od 18. svibnja 2011.) započela je provedba petogodišnjeg Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project - NIP). Ministarstvo kulture je tijekom 2011. godine bilo nositelj projekta i glavni korisnik sredstava. Novim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave od 22. prosinca 2011. (NN 150/11), Uprava za zaštitu prirode, pa tako i NIP, prelaze u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Koji su ciljevi NIP-a?

Razvojni ciljevi Projekta su:

Pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe;

Jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU; i

Uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja Natura 2000 mrežom.

Koje su aktivnosti predložene u NIP-u?

Projektom se planira obuhvatiti sljedeće aktivnosti podijeljene u tri komponente:

Ulaganja u ekološku mrežu: Ulaganja u zaštićena područja i područja ekološke mreže pomoći će u promicanju i jačanju povezivanja s ciljevima Natura 2000 kroz ulaganja u infrastrukturu, kupovinu prioritetne tehničke opreme za nadzornike i protupožarne opreme kao i nabavu popratnih konzultantskih usluga. 

Informacijski sustav ekološke mreže: Kroz inventarizaciju biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i nadogradnjom informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem kao i usklađivanje sustava podataka sa zahtjevima EU INSPIRE Direktive unaprijediti će cjelokupni informacijski sustav ekološke mreže i buduće Natura 2000 mreže.

Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom: Svrha komponente je promicanje međusektorske suradnje s drugim tijelima državne uprave, pružanje podrške pristupu programima EU fondova za zaštitu prirode i pružanje podrške Javnim ustanovama pri dizajnu interpretacije prirodnih vrijednosti.

Detalje o svakoj komponenti projekta možete vidjeti ovdje.

Tko provodi projekt? 

Projekt provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode u Hrvatskoj. Ostale ključne institucije s ulogama u provedbi uključuju Državni zavod za zaštitu prirode (odgovoran ujedno i za izradu prijedloga ekološke mreže Natura 2000), kao i 19 zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode) i 20 županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj. Unutar Ministarstva zaštite okoliša i prirode u Upravi za zaštitu prirode osnovana je Jedinica za provedbu projekta koja koordinira sve aktivnosti NIP-a.

Tko financira projekt?

Projekt se financira zajmom Svjetske banke u iznosu od 20,8 mil. EUR-a. Zajmom će se financirati jedan dio šireg “programa” ulaganja u zaštitu prirode s paralelnim financiranjem iz fondova EU-a (postojeći IPA i budući Strukturni fondovi). Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, DZZP, nacionalni parkovi i parkovi prirode te županijske javne ustanove također pridonose svojim vlastitim proračunskim sredstvima sufinanciranje investicija u vidu priprema tehničkih dokumentacija, dozvola ili dijela aktivnosti.

Kada projekt započinje i koliko traje?

Svjetska banka je "Izjavom o efektivnosti zajma" od 19. svibnja 2011. odredila početni datum Projekta, a planirano razdoblje trajanja NIP-a je otprilike 5 godina (datum zatvaranja zajma je 30. travanj 2016.).

Za dodatne informacije, zainteresirani ponuđači se pozivaju da pogledaju dokumentaciju koja se nalazi u polju Dokumenti projekta, a aktualni natječaji se nalaze u polju Natječaji u sklopu projekta.   

Kontakti:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

Igor Kreitmeyer, koordinator projekta

Tel. 01 / 48 66 142

E-mail: igor.kreitmeyer@mzoip.hr

Nino Gunjača, stručnjak za nabavu

Tel. 01 / 48 66 141

E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komponente projekta

Projekt se sastoji od tri projektne komponente koje se uzajamno podupiru i ojačavaju: Ulaganja u ekološku mrežu; Informacijski sustavi ekološke mreže; te Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom. 

više>>

Dokumenti projekta

Ovdje možete pogledati dokumente nastalih i objavljenih tijekom provedbe NIP-a. 

više>>

Natječaji u sklopu projekta

Nabava za predloženi Projekt obavljat će se u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“, svibanj 2004., revidirano u listopadu 2006. i svibnju 2010. (Smjernice za nabavu), te Smjernicama: „Odabir i zapošljavanje konzultanata od strane Zajmoprimaca Svjetske banke“, svibanj 2004., revidirano u listopadu 2006. i svibnju 2010. (Smjernice za konzultante); kao i s odredbama navedenima u Pravnom sporazumu (Ugovorom o zajmu).

više>>
Predstavljen Projekt integracije u EU NATURA 2000

06.06.2011.

Predstavljen Projekt integracije u EU NATURA 2000

U ponedjeljak, 6. lipnja 2011. godine u hotelu Neptun, u Nacionalnom parku Brijuni, Ministarstvo kulture predstavilo je Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP). Skup su otvorili g. Zoran Šikić, državni tajnik za zaštitu prirode u Ministarstvu kulture te g. John Kellenberg, voditelj sektora za okoliš Svjetske banke, regija Europa i Središnja Azija. Prilikom otvaranja skupa prisutne je pozdravio g. Davorin Marković, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode.

više>>