Dopuštenje za sakupljanje samoniklih biljaka

Ministarstvo izdaje dopuštenje za sakupljanje samoniklih biljaka u komercijalne svrhe. Dopuštenje se temeljem zaprimljenog zahtjeva stranke izdaje rješenjem. 

Zahtjev za sakupljanje samoniklih biljaka treba sadržavati:

  • podatke o podnositelju zahtjeva  (potrebno je priložiti dokaz o registriranoj djelatnosti za sakupljanje samoniklih biljaka, odnosno o upisu u javni upisnik za zadruge, pravne osobe, obrtnike, obiteljsko poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva – preslik dokumenta);
  • znanstvene (latinske) i hrvatske nazive biljnih vrsta;
  • biljne dijelove koji će se sakupljati : nadzemne (herba, plod, sjeme, kora, drvo, cvijet, list, izbojci, pupovi ) i podzemne (korijen, gomolj, podanak, lukovica);
  • količinu koja se želi sakupiti;
  • područje sakupljanja;
  • način sakupljanja  i
  • namjenu sakupljenog bilja. 

Zahtjevu se prilažu državni biljezi u vrijednosti  70,00 kn. 

Dopuštenje za sakupljanje samoniklih biljaka vrijedi do kraja godine (do 31. prosinca)  i uz njega je priložen obrazac izvješća o sakupljanju samoniklog bilja za tekuću godinu koji se dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15. siječnja iduće godine. Uz izvješće se dostavlja i popis komercijalnih sakupljača na obrascu popisa komercijalnih sakupljača.