Suradnja Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave

01.12.2010.

Suradnja Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave

Ministarstvo kulture u suradnji s Državnom geodetskom upravom 1. prosinca 2010.g. potpisalo je Sporazuma o suradnji u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave vezanih za službene prostorne podloge, registraciju posebnih pravnih režima i informatičko povezivanje 2011.-2013.

Temelj ovog Sporazuma predstavljaju uspješno dovršeni Projekt uspostave Geoinformacijskog sustava za Nacionalni park „Kornati“ i Sporazum o suradnji na izradi prostornih podloga i uspostavi geoinformacijskog sustava (GIS) za zaštićena područja i kulturna dobra u zaštićenim područjima.

Okvir realizacije ovog Sporazuma predstavljaju projekti koje provode Ministarstvo kulture (Projekt integracije u EU Natura 2000) i Državna geodetska uprava (Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije), oba podržana zajmovima Svjetske banke i pomoćima Europske unije.

Ovim Sporazumom o suradnji u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave utvrđuje se zajednički interes za:

  • izradu i razmjenu prostornih podloga i drugih podataka na području RH za potrebe zaštite prirode, kulturne baštine i krajolika,
  • provedbu pilot projekta razrade metodologije i registracije režima zaštićenih područja prirode na odabranim pilot lokacijama (Park šuma Trakošćan, Posebni rezervat prirode i Park prirode Papuk),
  • provedbu pilot projekta razrade metodologije i registracije režima zaštite kulturne baštine i krajolika na odabranim pilot lokacijama (Dvorac Drašković s perivojem Trakošćan, Spomenik kulture - stari grad Ružica, Kulturno-povijesna cjelina grada Požege),
  • provedbu pilot projekta povezivanja informacijskog sustava zaštite prirode Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Državne geodetske uprave.

Sporazumom se utvrđuju prostorne podloge i podaci od interesa za obje institucije i način njihove razmjene, način na koji će se provesti pilot projekt registracije režima zaštićenih područja i provesti povezivanje geoinformacijskih sustava, odnosno razmjena podataka putem njih, način osiguravanja sredstava za provedbu Sporazuma, te osnivanje tijela potrebnih za njegovu provedbu.

„Ovim Sporazumom nastavljamo višegodišnju izvrsnu suradnju i osiguravamo da se ono što smo naslijedili od naših predaka, naša prirodna i kulturna baština, registrira u katastru i zemljišnim knjigama kako bismo ju sačuvali budućim generacijama“. – izjavio je ministar kulture,  mr.sc. Božo Biškupić.

„Sređivanjem upisa zaštićenih područja u registre ostvaruje se pravna sigurnost u zaštiti tih područja, a govorimo o nekoliko milijuna čestica, na koje će se upisati adekvatni  pravni režimi zaštite sukladno posebnim propisima zaštite kulturne i prirodne baštine. Granice zaštićenih područja prirode registracijom u katastru verificiraju se kao službene granice, a povezivanjem baza podataka između Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave racionalizirati će se  poslovanje i postupanje“. – zaključio je ravnatelj Državne geodetske uprave, prof.dr.sc. Željko Bačić.