Stručno usavršavanje vještaka Ministarstva kulture i radionica Interventnog tima za vuka i risa

19.12.2011.

Stručno usavršavanje vještaka Ministarstva kulture i radionica Interventnog tima za vuka i risa

U petak, 16. prosinca 2011. održano je jednodnevno stručno usavršavanje vještaka Ministarstva kulture te radionica Interventnog tima za vuka i risa. Skup je održan na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na početku skupa, nazočnima su se obratili dekan prof.dr.sc Tomislav Dobranić u ime Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i načelnica Ivana Jelenić u ime Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, kao organizatora skupa. Poslije toga je izvršena primopredaja novih ugovora o vještačenju, nakon čega su održane četiri prezentacije.

Radionica Interventnog tima za vuka i risa

Mr.sc. Marijan Matokanović, stalni vještak Ministarstva kulture, održao je prezentaciju o utvrđivanju i metodici procjene visine nastale štete na poljoprivrednim kulturama od gavrana tijekom 2011. godine, a Dragan Radović, predsjednik Hrvatskog ornitološkog društva, održao je prezentaciju o načinima nastajanja štete od gavrana (Corvus corax) na poljoprivrednim površinama. Doc.dr.sc. Igor Štoković, predstojnik Zavoda za stočarstvo Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održao je prezentaciju o dobno-spolnim kategorijama domaćih životinja i prosuđivanju dobi.  Prof.dr.sc. Josip Kusak sa Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održao je prezentaciju o pregledu i mjerenju vuka, kao pripremu za praktični rad koji je potom uslijedio. Skup je vodio Marko Trošić iz Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture.