Godišnji seminar nadzornika zaštite prirode u Republici Hrvatskoj- NP Brijuni

24.05.2011.

Mali Brijun - nadzornici

Zajednička fotografija sudionika 11. Seminara.

Od 11. do 12. svibnja 2011. godine u nacionalnom parku Brijuni održan je 11.  Godišnji seminar nadzorne službe zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.  Na Seminaru je sudjelovalo 72 nadzornika iz svih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i drugim zaštićenim područjima. Osim nadzornika, seminaru je nazočilo nekoliko ravnatelja i stručnih voditelja u javnim ustanovama.

Ovogodišnji domaćin i suorganizator bila je javna ustanova nacionalnog parka Brijuni koja je osigurala nesmetano održavanje skupa. Nadzornici su imali mogućnost vidjeti prirodne vrijednosti Brijuna i upoznati se sa radom nadzorne službe ovog parka. Seminaru je nazočilo ukupno 83 sudionika. Izlaganja na Seminaru održala su gosti predavači na temu zaštite geobaštine, zatim o poslovima inspekcije zaštite prirode, o ustroju i ovlastima pomorske policije, te o štetama od strogo zaštićenih divljih svojti.

Tijekom seminara nadzornici su razmijenili iskustva iz prakse, upozorili na probleme i poteškoće na koje nailaze, te predložili moguća rješenja. Održano je osam kraćih izlaganja o radu nadzornika, o posebno zanimljivim i poučnim slučajevima. Istaknuta je važnost javnih medija, javnosti rada nadzorne službe i njihove prisutnosti i prepoznatljivosti na lokalnom i nacionalnom nivou. Zbog obveza proizašlih iz pristupa EU koje se odnose na ekološku mrežu, nadzornici su upoznati sa značenjem i zaštitom nacionalne ekološke mreže, te obvezama koje predstoje proglašenjem Natura2000.