Proglašen Posebni ornitološki rezervat »Sjeverozapadni dio Vranskog jezera«

10.06.2011.

Proglašen Posebni ornitološki rezervat »Sjeverozapadni dio Vranskog jezera«

Sjeverozapadni dio Vranskog jezera zbog svojeg ornitološkog značaja proglašen je 1983. godine posebnim ornitološkim rezervatom koji je imao površinu od 881 hektara.

U ovom se dijelu tada ali i danas, nalazi gnijezdeća miješana kolonija čaplji, jedina u hrvatskom obalnom području.

Također ovo je područje važno i za migraciju i zimovanje ptica selica koje ovamo dolaze. Kada je 1999. godine proglašen Park prirode "Vransko jezero", posebni ornitološki rezervat postaje njegov sastavni dio. Tijekom vremena u jednom manjem dijelu dolazi do gradnje stambenih objekata pa taj dio gubi obilježja zbog kojih je bio dio rezervata te se prišlo razmatranju promjene granica.

Ornitološki rezervat s Majdana_PP Vransko jezero

Nakon što su razmatrane različite varijante, Ministarstvo kulture provelo je Zakonom o zaštiti prirode predviđeni postupak koji je završio donošenjem Uredbe Vlade Republike Hrvatske na sjednici 2. lipnja 2011. godine (NN 68/11) kojom je površina od 8 hektara isključena iz zaštite u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata, koji sada ima površinu od 873 hektara.

 

Poplavne livade i tršćak_PP Vransko jezero

Taj mali dio i dalje ostaje sastavni dio Parka prirode "Vransko jezero".

Ovim rezervatom upravlja kao i do sada Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero".