Potpisivanje zajedničke izjave u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju

26.05.2011.

Potpisivanje zajedničke izjave u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju

Potpisivanje zajedničke izjave državnih predstavnika zaduženih za koordinaciju plana djelovanja Zaštita okoliša u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju (Dunavska strategija), 26. svibnja 2011., Niederalteich, Bavarska.

Dana 26. svibnja 2011. godine u Niederalteichu, Bavarska, na međunarodnom sastanku na vrhu potpisana je Zajednička Izjava državnih predstavnika zaduženih za koordinaciju plana djelovanja Zaštita okoliša u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju.

Zajedničku izjavu potpisali su predstavnici bavarskog Državnog ministarstva okoliša i zdravstva, rumunjskog Ministarstva okoliša i šumarstva, slovačkog Ministarstva okoliša, mađarskog Ministarstva ruralnog razvoja te hrvatskog Ministarstva kulture, zaduženih za koordinaciju plana djelovanja Zaštita okoliša u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju (Dunavska strategija). Zajedničku Izjavu je u ime Republike Hrvatske potpisao državni tajnik za zaštitu prirode u Ministarstvu kulture g. Zoran Šikić.

Na poziv bavarskog ministra Dr. Markusa Södera, državni tajnik Šikić se susreo ministrima nadležnim za koordinaciju II stupa Dunavske strategije - Zaštita okoliša, u svrhu razmjene iskustava o načelima rada te na potpisivanje Zajedničke izjave. Bavarsko Državno ministarstvo okoliša i javnog zdravstva, zajedno s hrvatskim Ministarstvom kulture koordinira prioritetno područje 6. Očuvanje biološke raznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla (Priority Area 6 - To preserve biodiversity, landscapes and the quality of air and soils) u okviru Dunavske strategije.  Područje Zaštita okoliša osim prioritetnog područja 6., obuhvaća i prioritetna područja 4. i 5. čiji su koordinatori ministri Mađarske, Slovačke te Rumunjske.

EU strategija za dunavsku regiju-potpisivanje Zajedničke izjave

Dunavska regija predstavlja jedno od najljepših prirodnih područja u Europi, no istodobno se nalazi u dinamičnom procesu promjena. Razvoj tog šireg europskog područja u integriranoj Europi odvija se pod geslom održivosti, stoga zahtjeva posebnu pozornost u pitanjima zaštite okoliša. Prekogranična zaštita i korištenje prirodnih resursa dunavske regije predstavlja izazov za međusobno usklađivanje nacionalnih i regionalnih prioriteta u području zaštite okoliša. Potpisivanjem ove zajedničke izjave učinjen je prvi korak za ostvarenje ciljeva predloženih Strategijom te predstavlja važan temelj za učinkovitu suradnju u području zaštite okoliša u dunavskoj regiji.

Zajednička Ministarska deklaracija o pripremi za osnivanje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav prema kriterijima UNESCO Program Čovjek i biosfera (Man and Biosphere-MaB), između Republike Austrije, Republike Hrvatske, Republike Mađarske, Republike Slovenije i Republike Srbije, kojom se naglašava značaj provođenja zajedničkih strategija očuvanja i održivog korištenja područja rijeka Mure, Drave i Dunava, na kojima se prostiru zaštićena područja, ekološka mreža Natura 2000, ramsarski lokaliteti te druga močvarna i vlažna područja, a čije očuvanje zahtijevaju međunarodni ugovori te nacionalni propisi, pridonosi ciljevima Dunavske strategije, a posebno prioritetnom području 6. Očuvanje biološke raznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla, istaknuo je prilikom potpisivanja zajedničke izjave državni tajnik g. Šikić. 

EU strategija za dunavsku regiju

Dunavska strategija, koju čine Komunikacija Europske komisije o Dunavskoj strategiji i pripadajući Akcijski plan, usvojena je na kolegiju Europske komisije 8. prosinca 2010. godine. Vlada RH je na sjednici 9. prosinca 2010. godine prihvatila informaciju o sudjelovanju RH u pripremama izrade Dunavske strategije. Strategija predstavlja okvir za nastavak suradnje sa zemljama regije te jačanje dunavskog identiteta, kao i fokusirano korištenje fondova Europske unije. Konačno usvajanje Strategije se očekuje na sastanku Europskog vijeća 24. lipnja 2011. godine. Zajedničkom izjavom europskog povjerenika za regionalnu politiku Johannesa Hahna i ministra vanjskih poslova Republike Mađarske Janosa Martonyja od 3. veljače 2011. Republici Hrvatskoj dodijeljena je uloga voditelja/su-koordinatora prioritetnog područja 6. Očuvanje biološke raznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla, zajedno sa saveznom zemljom Bavarskom. Ministarstvo kulture u dijelu nadležnosti za zaštitu prirode zaduženo je za koordinaciju prioritetnog područja 6.

Više informacija o Dunavskoj strategijidostupno je na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.