Potpisani ugovori o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata iz područja zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

05.07.2011.

Potpisani ugovori o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata iz područja zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Ministarstvo kulture i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) organizirali su potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava FZOEU za financiranje projekata iz područja zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. Prilikom svečanog potpisivanja ugovora prisutne su pozdravili ministar kulture mr. Jasen Mesić te direktor Fonda zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Zlatko Ivaniš.

Putem Natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz 2010. godine omogućeno je korištenje 1,5 milijuna kuna za provedbu 28 projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i jedinica lokalne samouprave iz područja zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te za obrazovne i istraživačke projekte zaštite prirode.

Fond je od 2004. godine sudjelovao u provedbi 126 projekta kojima se pruža podrška očuvanju i zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti, a za što su dodijeljena sredstva u iznosu od preko 18 milijuna kuna, i to za:

  • očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenih područja (kapitalna i investicijska ulaganja u nacionalne parkove, parkove prirode i dr.) 6.000.000,00 kn
  • očuvanje ugroženih vrsta (bijela roda, bjeloglavi sup i dr.) 1.400.000,00 kn
  • sanaciju lokacija onečišćenih otpadom u zaštićenim i drugim biološki vrijednim područjima 900.000,00 kn
  • razvoj sustava protupožarne zaštite u zaštićenim dijelovima prirode 2.000.000,00 kn
  • znanstvena istraživanja i edukaciju s ciljem očuvanja biološke raznolikosti 3.000.000,00 kn
  • ispunjavanje obveza Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji 4.700.000,00 kn
potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava FZOEU za područje biološke i krajobrazne raznolikosti

Posebnog su značaja projekti koji imaju za cilj ispunjavanje obveza Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji kroz podršku u prikupljanju podataka u svrhu dovršetka prijedloga područja NATURA 2000, temeljnog programa očuvanja prirode Europske unije - izjavio je ministar kulture mr. Jasen Mesić.

Ovo je nastavak višegodišnje dobre suradnje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva kulture u potpori i provedbi projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske. Dodatno će Fond sudjelovati u sufinanciranju izrade okvira za poljoprivredno okolišne mjere u područjima ekološke mreže NATURA 2000 sredstvima u iznosu od 500.000,00 kuna, pa time ukupna ulaganja Fonda u zaštitu prirode RH iznose 20 milijuna kuna - zaključio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Zlatko Ivaniš. 

 Spomenuti se projekti nadopunjavaju s programom Ministarstva kulture, koje je iz svojih sredstava putem Javnog poziva za prijavu projekata iz područja zaštite prirode namijenjenog javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija i NVO-a u svrhu financiranja iz sredstava državnog proračuna izdvojilo preko 3,3 milijuna kuna od 2006. godine.