Konferencija o EU pristupu prema suzbijanju krijumčarenja divljih vrsta - Brisel, 10. i 11. travnja 2014.

18.04.2014.

 Konferencija ,  Brisel, 10  04 2014

Zbog zabrinjavajućeg povećanja nezakonite trgovine velikim brojem ugroženih vrsta divljih životinja i biljaka, koje su time dovedene do ruba opstanka, Europska komisija na zahtjev Europskog parlamenta otvorila je proces konzultacija. Cilj ove komunikacije je skrenuti pažnju svih nadležnih službi na poduzimanje učinkovitih mjera za rješavanje ovog problema.

Hrvatska, kao članica Europske unije također je pozvana da se priključi ovoj inicijativi, te svojim prijedlozima doprinese formuliranju budućih aktivnosti kojima je svrha suzbijanje krijumčarenja divljih vrsta. Proces konzultacija završio je održavanjem Konferencije 10. i 11. travnja 2014. godine u Briselu. Na Konferenciju se odazvao velik broj predstavnika nacionalnih službi iz članica EU nadležnih za provedbu propisa koji reguliraju prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, zatim predstavnika zemalja čije su divlje vrste ozbiljno ugrožene krijumčarenjem i predstavnika zemalja koje su važno tržište za ove vrste, njihove dijelove i proizvode izrađene od njih. Na Konferenciji su izneseni zabrinjavajući podaci o načinima krijumčarenja i surovosti kriminalaca, te korištenju novih tehnika ubijanja životinja, prijevoza i krijumčarenja, iza čega stoje skupine organiziranog kriminala.

Europska unija važno je tržište kako za legalnu tako i ilegalnu trgovinu, ona je i važno tranzitno čvorište prema drugim destinacijama te stoga snažno podupire niz inicijativa za učinkovitu provedbu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES).

Na Konferenciji je predloženo niz važnih ključnih aktivnosti i zaključaka:

  • Na nivou Europske unije treba poboljšati pristup suzbijanju krijumčarenja divljih vrsta kroz Strategiju i Akcijski plan (treba usvojiti mehanizme sličnu onim za borbu protiv droge ili trgovine ljudima).
  • Potrebno je jačati međusektorsku suradnju na svim relevantnim područjima upravljanja kako na EU razini, tako i na razini svake države članice (npr. službe za zaštitu okoliša, unutarnji poslovi, diplomacija, pomoć zemljama u razvoju, itd.).
  • I na političkoj i na izvršnoj razini treba staviti u fokus da mjere usmjerene na rješavanje problema organiziranog kriminala u EU ujedno obuhvate i borbu protiv. organiziranog krijumčarenja divljih vrsta („organized wildlife crime“).
  • Kazne, odnosno, sankcije trebaju biti usklađene na nivou EU. Države članice EU-a kod određivanja maksimalnih kazni od 4 i više godina (ako to već nisu učinile) mogu se pozivati  na međunarodne mjere protiv organiziranog kriminala.
  • Europska komisija treba poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv onih zemalja članica EU koje ne provode EU propise.
  • Uzimajući u obzir ozbiljnost ove vrste kriminala, njegove povezanosti s drugim oblicima kriminala i opasne sposobnost da urušava legalne oblike vlasi, Europska unija će diplomatskim djelovanjem nastojati da se ova tema prepozna i prihvati na višim razinama. Ključni koraci bit će usvajanje Rezolucije UN-a o tom pitanju i imenovanje posebnog predstavnika koji će zastupati interese EU u Tajništvu i pred Glavnim Tajnikom UN-a.