UNDP/COAST projekt - Druga radionica za nadzornike

09.11.2011.

Neretva - ušće

U suradnji UNDP/COAST projekta i  Odjela za unaprjeđenje rada nadzorne službe Ministarstva kulture, u Metkoviću je 27. i 28. listopada 2011. godine održana druga radionica pod nazivom „Jačanje nadzorne službe za rad u ekološkoj mreži“. Izlaganja ove radionice bila su usmjerena na implementaciju ekološke mreže Natura 2000 i iskustva u provođenju zaštite ove mreže u državama Europske unije. Kroz terenski obilazak odabranih područja, sudionici su imali priliku upoznati koje su vrijednosti ekološke mreže i radnje koje ih ugrožavaju. Cilj provedene edukacije kroz dvije radionice, od kojih je prva bila održana 6. i 7. travnja 2011. godine u Splitu, bio je poboljšanje rada nadzornih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u ekološkoj mreži na području Dalmacije.

Za razliku od prve radionice, koja je stavila naglasak na nacionalnu ekološku mrežu, na ovoj radionici sudionici su informirani o stanju i načinu zaštite mreže Europske unije Natura 2000. Kroz izlaganja stručnjaka, sudionici radionice dobili su informacije o obvezama koje će uslijediti ulaskom Republike Hrvatske u EU i proglašavanjem Natura 2000 na našem području. Sudionici su dobili saznanja o tome kako je uređeno upravljanje i zaštita u Natura 2000 područjima, koje su prednosti, koja su ograničenja, te kako se može postići povoljno stanje bioraznolikosti i skladan suživot svih korisnika prostora u mreži. Nadalje, dobili su uvid u razliku postupanja u našoj nacionalnoj ekološkoj mreži u odnosu na Naturu 2000, kao i pregled vrsta sa popisa direktiva (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama) koje su prisutne na razmatranom području, te  značenje njihove prisutnosti u odnosu na ostale zaštićene prirodne vrijednosti. Na primjeru postupanja inspekcije zaštite prirode u ekološkoj mreži, nadzornicima je predočen cijeli tijek postupka, od zaprimanja prijave do okončanja sudskog postupka.  Prezentirana suradnja sa nevladinim sektorom, kao i preventivno djelovanje primjer su kako se može unaprijediti rad na zaštiti bioraznolikosti, a spoznaja o značajnim ekonomskim vrijednostima usluga koje nam pruža ekosustava, daju ozbiljne argumente za promišljanje budućih aktivnosti u jednom novom svijetlu. Obilaskom odabranih lokacija ekološke mreže u dolini rijeke Neretve, sudionici su dobili uvid u terenski rad koji ih očekuje proglašavanjem ekološke mreže Natura 2000.