Godišnji Seminar nadzornih službi

01.06.2012.

zajednička fotografija

Godišnji Seminar nadzornih službi u zaštiti prirode u 2012. godini održan je od 15.-17. svibnja u mjestu Vlašići na otoku Pag. Domaćin skupa bila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zadarske županije.  Na Seminar se odazvao velik broj nadzornika, kao i predstavnika drugih službi u zaštiti prirode.

Skupu je nazočno stotinjak sudionika, među kojima je osim nadzornika bio veći broj ravnatelja javnih ustanova, zatim predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode i predstavnici lokalne vlasti. Kroz izlaganja i diskusije ovaj Seminar imao je za cilj upoznati nadzornu službu s novostima i promjenama koje donosi novi Zakon o zaštiti prirode, te raspraviti o bitnim problemima iz svakodnevne prakse nadzorne službe. Domaćin Seminara, glavni nadzornik JU Zadarske upoznao je skup sa zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županije, zatim sa aktivnostima i problemima kojima se susreću u rad. Osim navedenog, tijekom Seminara nadzornicima su izložene teme vezane za postupanje pomorske policije u nadzoru ribolova u zaštićenom području. Prezentiran je slučaj lovne inspekcije u zaštićenom području, kao i rezultati i prijedlozi za poboljšanje suradnje. Nadzornici su upoznati s aktivnostima Državnog zavoda za zaštitu prirode u svezi programa edukacije službenika u zaštiti prirode, a održana je i prezentacije o suradnji s organizacijama civilnog društva. Kroz izlaganje o ornitofauni istočne obale Jadrana, nadzornici su dobili informacije o vrstama ptica, o ugroženosti i važnosti njihove zaštite. U posebnom dijelu Seminara, nadzornici su imali priliku izložiti teme iz njihova svakodnevnog postupanja, iznijeti probleme i predložiti načine rješavanja, te razmijeniti mišljenja. U terenskom dijelu Seminara organiziran je obilazak značajnog krajobraza Zrmanja  i spomenika prirode Modrič špilje.