Novosti i događanja

U Splitu održana Konferencija o upravljanju hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode

29.10.2012.

U Splitu održana Konferencija o upravljanju hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode

24. i 25. listopada u Splitu se održavala Konferencija o upravljanju hrvatskim nacionalnim parkovima i parkovima prirode na moru pod nazivom "Budućnost zaštićenih morskih područja u Jadranu" čime je završen projekt MedPAN South "Jačanje mreže morskih zaštićenih područja u Hrvatskoj".

više>>
Otvoren Centar za posjetitelje Križovec u Međimurskoj županiji

24.10.2012.

Otvoren Centar za posjetitelje Križovec u Međimurskoj županiji

Hrvatska je po svojoj  bioraznolikosti  jedna od najbogatijih zemalja Europe. Tim je veća naša obaveza u zaštiti. „Na zaštitu okoliša i prirode često se gleda kao na prepreku u razvoju, a moj je cilj to promijeniti. Očuvanje prirode treba koristiti kao polugu u razvoju“ – istako je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas u Međimurskoj županiji na otvorenju Centra za posjetitelje Križovec.

više>>
Započela 11. Konferencija stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD/COP 11), 8. - 19. listopada 2012. godine, Hyderabad, India

09.10.2012.

Započela 11. Konferencija stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD/COP 11), 8. - 19. listopada 2012. godine, Hyderabad, India

U Hyderabadu, India, od 8. do 19. listopada 2012. održava se jedanaesta Konferencija stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD/COP 11). Na sastanku na kojem sudjeluju predstavnici 170 država potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), slijedeći odluke usvojene u Nagoyi na 10. Konferenciji stranaka, revidirat će se Strategija za mobilizaciju ljudskih, financijskih i tehničkih resursa i definirati novi ciljevi u svrhu učinkovite provedbe Strateškog plana Konvencije za razdoblje 2011.-2020. te ostvarivanje ciljeva za smanjenje pritisaka i očuvanje bioraznolikosti i ekosustava.

više>>
Javna objava Nacionalnog portala biološke sigurnosti Republike Hrvatske

04.10.2012.

Javna objava Nacionalnog portala biološke sigurnosti Republike Hrvatske

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je Nacionalni portal biološke sigurnosti na internet stranici www.gmo.hr. Nacionalni portal sadrži Mehanizam razmjene informacija o biološkoj sigurnosti (BCH) te informacije o provedbi Protokola biološke sigurnosti namijenjene nadležnim tijelima, stručnjacima, znanstvenicima, nevladinim organizacijama te široj javnosti.

više>>
Otvaranje informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi

28.09.2012.

Otvaranje informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi

Ministar Zmajlović otvorio informativno-edukativni centar u Noskovačkoj Dubravi obnovljen sredstvima Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP).

više>>
Održan prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri

27.09.2012.

Održan prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri

27. rujna 2012. u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je prošireni sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, na temu "Stanje populacije vuka u Republici Hrvatskoj u 2012. godini i određivanje zahvata u populaciju".

više>>
sudionici radionice

14.09.2012.

Radionica „Nadzor i zaštita ugroženih vrsta u odnosu na propise Europske unije i međunarodne konvencije“

U cilju pripreme službi nadležnih za reguliranje i nadzor prekograničnog prometa ugroženim životinjskim i biljnim vrstama na promjene koje će nastupiti kada Republika Hrvatska postane članica EU, održana je radionica pod nazivom „Nadzor i zaštita ugroženih vrsta u odnosu na propise Europske unije i međunarodne konvencije“. Radionica je održana 4. rujna 2012. godine u Zagrebu, Maksimirski perivoj bb, u suorganizaciji s Javnom ustanovom „Maksimir“.  

više>>

30.08.2012.

Financiranje vodno-komunalnih projekata iz zajma banke EIB/CEB

NAPUTAK ZA ISHOĐENJE OČITOVANJA O USKLAĐENOSTI ZAHVATA SA ZAŠTITOM PRIRODE (Direktiva o pticama i Direktiva o staništima) za projekte vodno-komunalne infrastrukture u sklopu novog investicijskog ciklusa 2012. – 2015.

više>>
Povratak bjeloglavog supa iz oporavilišta u Švedskoj

28.08.2012.

Povratak bjeloglavog supa iz oporavilišta u Švedskoj

U Zračnu luku Zagreb danas je u 13,15 sati dopremljen bjeloglavi sup (Gyps fulvus) iz švedskog oporavilišta za ptice u Gőteborgu, kako bi nakon oporavka u „Eko-centru Caput Insulae Beli (ECCIB)“ na Cresu bio pušten natrag u prirodu, na mjestu gdje je i došao na svijet.  

više>>
16. MEĐUNARODNA NOĆ ŠIŠMIŠA

24.08.2012.

16. MEĐUNARODNA NOĆ ŠIŠMIŠA

Međunarodna noć šišmiša obilježava se već šesnaestu godinu zaredom pod okriljem Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (EUROBATS). Obilježavanja 16. Međunarodne noći šišmiša započinju ovog vikenda, a protegnut će se i na mjesec rujan.

U Hrvatskoj će se Međunarodna noć šišmiša ove godine obilježiti u Nacionalnom parku Krka, Parku prirode Medvednica, Zoološkom vrtu grada Zagreba, na rtu Kamenjak, u Parku prirode Kopački rit, gradu Rijeci, Nacionalnom parku Brijuni i Zoološkom vrtu Osijek.

više>>