Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom