Uprava za zaštitu prirode

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, održivo korištenje prirodnih dobara i zaštite prirodnih vrijednosti izvršavanjem, odnosno osiguravanje izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa.

Rješava u upravnim predmetima, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, obavlja poslove međunarodne suradnje i europskih integracija, poslove strateškog planiranja u zaštiti prirode, koordinacije i praćenja stanja stručnih poslova u području zaštite prirode, priprema planske dokumente u zaštiti prirode, daje mišljenja i priprema odgovore na zastupnička pitanja, priprema odgovore na predstavke, izrađuje stručne podloge za nacrte propisa temeljem Zakona o zaštiti prirode, međunarodnih ugovora, koordinira i provodi programe edukacije i promidžbe u vezi s očuvanjem i zaštitom prirode, kao i druge poslove po nalogu ministra, odnosno čelnika/ce Uprave.

U Upravi se ustrojavaju:

1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

  • Služba za bioraznolikost
  • Služba za strateške poslove zaštiti prirode

2. Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti

  • Služba za planske dokumente
  • Služba za ocjenu prihvatljivosti

Pomoćnik ministra:

Nenad Strizrep

Stručna referentica:

Snježana Starčević
Tel.:   01 4866 102
Faks: 01 4866 100
e-pošta: snjezana.starcevic@mzoip.hr