IPA 2009 PROJEKT „Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000“

Projekt Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000“ financira se iz I. komponente pretpristupnog programa pomoći (IPA) za 2009. godinu. U okviru ovoga projekta planiraju se provesti dva tematski odvojena dijela koja će se realizirati kroz tri ugovora – ugovor za tehničku pomoć (TA), twinning ugovor (TWL), te ugovor za nabavu opreme (SUP).

O IPA programu:

  • Instrument for pre-accession assistance (IPA) pruža pomoć unutar okvira Europskog Partnerstva za potencijalne zemlje kandidatkinje i Pristupnog partnerstva zemalja kandidatkinja,
  • IPA je stvoren kao fleksibilni instrument sastavljen od pet komponenti, s glavnim ciljem pomoći u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju,
  • Prva komponenta namijenjena je pomoći u tranziciji i jačanju izgradnje institucija te povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU, s naglaskom na ispunjenje političkih, ekonomskih i kriterija kojima se omogućuje ispunjenje obveza nakon punopravnog primanja Hrvatske u članstvo EU.

Projekt Natura 2000 management and monitoring – NATURA MANMON

Dana 2. rujna 2011. godine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) potpisala je ugovor (ugovor tehničke pomoći – TA) s Konzorcijem Ramboll iz Danske i Naturebureau Ltd. iz Ujedinjenog kraljevstva o provedbi projekta Natura 2000 management i monitoring – Natura MANMON. Provedba projekta službeno je započela 17. listopada 2011. godine, a završetak se planira u travnju 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.250.000 EUR.

više>>

Radionica na temu izrade Planova upravljanja

U srijedu i četvrtak, 18. i 19. siječnja 2012. održane su radionice s predstavnicima županijskih javnih ustanova u čijim su županijama odabrana područja namijenjena izradi planova upravljanja odnosno planskih dokumenata. Radionicu je vodio i moderirao gospodin Paul Goriup, voditelj tima stručnjaka, te je sudionicima predstavio svrhu i ciljeve ovoga projekta.

više>>

Početak provedbe projekta IPA I 2009 Natura 2000 management and monitoring – Natura MANMON

U petak, 20. siječnja 2012. svečano je obilježen početak provedbe projekta IPA I 2009 Natura 2000 management and monitoring Natura MANMON. Nazočnima se obratila Ministrica zaštite okoliša i prirode dr. sc. Mirela Holy te Šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, veleposlanik Paul Vandoren.

više>>

Završno predstavljanje projekta IPA 2009 Natura 2000 management and monitoring – Natura MANMON

U četvrtak, 11. travnja 2013. svečano je obilježeno završno predstavljanje projekta IPA 2009 Natura 2000 management and monitoring – Natura MANMON. Nazočnima se ispred Ministarstva zaštite okoliša i prirode obratio pomoćnik ministra za zaštitu prirode gospodin Nenad Strizrep koji je naglasio iduće korake u uspostavi sustava upravljanja ekološkom mrežom Republike Hrvatske kako bismo osigurali održivi razvoj i njihovo dugoročno očuvanje. Projekt Natura MANMON osigurao je temelje za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja, u skladu s visokim europskim standardima.

više>>