Nabava za predloženi Projekt obavljat će se u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“, svibanj 2004., revidirano u listopadu 2006. i svibnju 2010. (Smjernice za nabavu), te Smjernicama: „Odabir i zapošljavanje konzultanata od strane Zajmoprimaca Svjetske banke“, svibanj 2004., revidirano u listopadu 2006. i svibnju 2010. (Smjernice za konzultante); kao i s odredbama navedenima u Pravnom sporazumu (Ugovorom o zajmu).

Natječaji se objavljuju pod kategorijom "PROPISI, UPISNICI, NATJEČAJI"

Kontakt:

Nino Gunjača, stručnjak za nabavu

Tel. 01 / 48 66 142

E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr