Puni naziv projekta je “Razvoj mreže sredozemnih morskih i obalnih zaštićenih područja kroz poticanje stvaranja i upravljanja zaštićenim područjima na Sredozemlju unutar nacionalne jurisdikcije trećih zemalja”, a skraćeni naziv je „MedPAN South“ projekt. 

Cilj projekta je jačanje efikasne zaštite važnih elemenata obalne i morske biološke raznolikosti kroz pomaganje zemljama u regiji u unaprjeđivanju sustava upravljanja zaštićenim područjima na morskom području i promoviranju uspostave novih zaštićenih područja. Projekt uključuje provedbu pet pilot projekata u Alžiru, Tunisu, Libiji, Turskoj i Hrvatskoj, te regionalne aktivnosti.

MedPAN South“ projekt koordinira Rimski ured za međunarodnu pomoć u sklopu Programa za europsku politiku Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF MedPO), a financiran je od strane Europske komisije (EuropeAid), ”Fond Français pour l’Environment Mondial”(FFEM) i MAVA fondacije. Projekt traje četiri godine (2009. – 2012.) i implementiran je u uskoj suradnji sa Sekretarijatom novo uspostavljene MedPAN mreže i UNEP MAP Regionalnog centra za posebna zaštićena područja (RAC/SPA).

Pilot projekt u Hrvatskoj, koji je razvijen u konzultaciji s Ministarstvom kulture i javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode na morskom području (JU NP Brijuni, JU NP Kornati, JU NP Mljet, JU PP Telašćica, JU PP Lastovsko otočje), ima za cilj poboljšati učinkovitost upravljanja ovim zaštićenim područjima u Hrvatskoj kroz pružanje podrške ustanovama i mjerodavnim institucijama u razvoju usklađenih planova upravljanja. Projekt također ima za cilj jačanje suradnje i umrežavanja između nacionalnih parkova i parkova prirode na morskom području u Hrvatskoj, te njihovo integriranje u postojeću međunarodnu Mrežu upravitelja zaštićenim morskim područjima Sredozemlja – MedPAN.

Udruga Sunce, nevladina organizacija sa sjedištem u Splitu – čiji je cilj zaštita prirode, očuvanje okoliša i održivi razvoj, odgovorna je za provedbu pilot projekta „MedPAN South“ u Hrvatskoj, pod vodstvom i nadzorom delegirane kontakt osobe Ministarstva kulture, te cjelokupnom koordinacijom i nadzorom projekta od strane WWF MedPO-a u Rimu. Udruga Sunce je uspostavila lokalni projektni tim koji je odgovoran za svakodnevnu provedbu projektnih aktivnosti.

Pilot projekt u Hrvatskoj ima sljedeće specifične ciljeve:

  •   Osigurati koordinaciju projekta i uspostaviti projektni Koordinacijski odbor.
  •   Podržati javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode na morskom području u Hrvatskoj, uključenih u projekt, u postupnom razvoju plana upravljanja njihovog zaštićenog područja.
  •  Ojačati kapacitete javnih ustanova, uključenih u projekt, u pitanjima vezanim za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode na morskom području.
  •   Poboljšati umrežavanje nacionalnih parkova i parkova prirode na morskom području u Hrvatskoj te drugih relevantnih institucija te njihova integracija u MedPAN i AdriaPAN mreže, a u svrhu poticanja razmjene podataka, dobrih praksi i rješavanja problema vezano uz upravljanje zaštićenim područjima. 

Očekivani rezultat:

Planovi upravljanja (uključujući plan praćenja, evaluacije i financiranja) svih javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode na morskom području koje su uključene u projekt podneseni Ministarstvu kulture i Državnom zavodu za zaštitu prirode (DZZP), te usvojeni od strane Upravnog vijeća svakog pojedinog nacionalnog parka i parka prirode.