Puni naziv projekta je „Zaštićena područja za živi planet – Ekoregija dinarskog lûka“, a skraćeni naziv je „Ekoregija dinarskog lûka“. 

„Zaštićena područja za živi planet” (Protected Areas for a Living Planet; PA4LP) je program kojeg je osnovao i provodi WWF uz financijsku potporu MAVA fondacije, za pomoć zemljama pet europskih i zapadnoafričkih ekoregija, uključujući Dinarski lûk, kako bi se postigli ciljevi Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti. Ciljevi PA4LP projekta za Dinarski lûk uključuju uspostavu baze podataka koja je neophodna kao podrška u donošenju odluka o planiranju i upravljanju zaštićenim područjem; jačanje kapaciteta nadležnih institucija i interesnih grupa; razvoj održivog financiranja zaštićenih područja i jačanje političke podrške.

WWF, UNESCO-BRESCE, UNDP, UNEP, IUCN, Vijeće Europe, FAO, EuroNatur i SNV su partnerske institucije Inicijative dinarskog luka (DAI), koja je osnovana kako bi se ojačala međusobna suradnju partnerskih institucija i povećao njihov doprinos održivom razvoju dinarske regije.

Cilj projekta je stvoriti uvjete koji će omogućiti uspješnu provedbu Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti (PRnZP KBR-a), i to u pet zemalja Ekoregije dinarskoga lûka (Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji). Projekt traje pet godina (2007. – 2011.).

U okviru razvoja i provedbe projekta u prosincu 2007. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Rimskog ureda za međunarodnu pomoć u sklopu Programa za europsku politiku Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF MedPO) i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. WWF je imenovao nadglednicu projekta i upraviteljicu projekta, a Ministarstvo kulture nacionalnog koordinatora projekta. 

„Velika pobjeda za dinarski lûk“ („Big Win for Dinaric Arc“) je zajednička izjava predstavnika šest vlada iz regije dinarskog lûka koja je objavljena 29. svibnja 2008. godine na 9. Konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 9). Tada su predstavnici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije objavili namjeru proglašenja 13 novih zaštićenih područja i povećanja 9 postojećih. Također su se obvezali na primjenu novog skupa aktivnosti s ciljem jačanja postojećih zaštićenih područja, poput vrednovanja učinkovitosti upravljanja, te razvoja planova upravljanja i poslovnih planova. Obvezali su se i ojačati međusobnu suradnju u provođenju ovih obveza. Svaka od šest vlada pripremila je popis nacionalnih obveza za podršku provedbi ciljeva Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti. Krajnji cilj je da se uspostavi dobro upravljana i reprezentativna mreža zaštićenih područja koja se prostire kroz šest zemalja dinarskog lûka, i da se pruži praktična osnova za dugoročnu suradnju, te omogući dobit lokalnom i nacionalnom gospodarstvu.

Web stranica projekta: www.cbddinaricarc.com