Projekt integracije u EU Natura 2000 - NIP

Projekt integracije u EU Natura 2000 - NIP

U sklopu odobrenog zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) na temelju Ugovora o zajmu potpisanog 22. veljače 2011. godine, ratificiranog Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu (NN MU 7/2011 od 18. svibnja 2011.) započela je provedba petogodišnjeg Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project - NIP). Ministarstvo kulture je tijekom 2011. godine bilo nositelj projekta i glavni korisnik sredstava. Novim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave od 22. prosinca 2011. (NN 150/11), Uprava za zaštitu prirode, pa tako i NIP, prelaze u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode

više>>